Corporate Partners AS

 

Corporate Partners AS er et næringsmeglingsselskap innenfor det kommersielle eiendomsmarkedet. Selskapet har fokus på rådgivning, strukturering og gjennomføring av transaksjoner der eiendom er hovedaktiva. I all hovedsak foregår transaksjonene  via salg av aksjer i eiendomseiende selskap.

 

Selskapets hovedfokus er gjennomføring av transaksjoner  hvor også strategisk rådgivning og strukturering for kombinasjonen av fremmedkapital/hybridkapital og egenkapital  i tilknytning til transaksjonen  er viktige og til tider avgjørende elementer.

 

Selskapet samarbeider med andre næringsmeglere når dette vil være formålstjenlig

HJEM

BAKGRUNN

FORRETNINGSOMRÅDER

TEAM

REFERANSER

Corporate Partners AS  •  Wergelandsveien 7, 0167 Oslo  •  Tel. +47 90881850  •  skandsen@corporatepartners.no

Corporate Partners AS  •  Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Tel. +47 90881850  •  skandsen@corporatepartners.no