Forretningsområder

 

Transaksjoner

- Eiendoms- og selskapstransaksjoner

- Porteføljetransaksjoner

 

Rådgivning næringseiendom

- Refinansiering og restrukturering av gjeld

- Tilrettelegging av finansiering i forbindelse med transaksjoner

HJEM

BAKGRUNN

FORRETNINGSOMRÅDER

TEAM

REFERANSER

Corporate Partners AS  •  Wergelandsveien 7, 0167 Oslo  •  Tel. +47 90881850  •  skandsen@corporatepartners.no

Corporate Partners AS  •  Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Tel. +47 90881850  •  skandsen@corporatepartners.no