Referanseprosjekter 2016

Espeland ved Bergen Lufthavn

Salg av nybygget kombinasjons-eiendom med 20 års leiekontrakt med beliggenhet på Espeland ved Bergen Lufthavn - i underkant av 80 millioner.

Asker, Olav Brunborgs vei 2-4-6

Salg av næringseiendom i Asker for konvertering og utvikling til boliger – I underkant av 170 millioner.

Oslo, Tåsenveien 71

Salg av kontorvilla i Oslo for konvertering til bolig ca. 35 millioner.

Barbubukt

Salg av nyoppført kontorbygg i Arendal sentrum med 15 års leiekontrakt i underkant av 170 millioner.

Arendalsregionen, Bjorbekk

Salg av handelsseksjon i Arendalsregionen ca. 30 millioner.

Oslo-regionen

Rådgivning og samarbeide med annen næringsmegler i forbindelse med salg av kombinasjonseiendom i Osloregionen – ca. 45 millioner.

Corporate Partners AS  •  Wergelandsveien 7, 0167 Oslo  •  Tel. +47 90881850  •  skandsen@corporatepartners.no

Corporate Partners AS  •  Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Tel. +47 90881850  •  skandsen@corporatepartners.no